Bioterapija po metodi Zdenka Domančića je:

⋅  originalna
⋅  prirodna
⋅  znanstveno provjerena i potvrđena
⋅  provjerena u praksi
⋅  organizirana
⋅  učinkovita
⋅  jednostavna i jeftina
⋅  neškodljiva i neinvazivna
⋅  bez nuspojava
⋅  komplementarna
⋅  sigurna i 
⋅  drugo ali ne manje važno

(Iz knjige “Liječenje bioenergijom – prema metodi Zdenka Domančića”, prof. dr. sc. Radovan Starc, 2012.)

Više o metodi možete pročitati na: www.zdenkodomancic.com

Kodeksi

Kodeksima se terapeut obavezuje da će poštivati sljedeće:

⋅ Da će znanje koje proizlazi iz bioterapeutske metode prema Zdenku Domančiću upotrebljavati isključivo  u humane svrhe.
⋅ Da će poštovati moralno etička načela u odnosu prema bolesnicima.
⋅ Da se neće miješati u bolesnikovu ili medicinsku dijagnozu i liječenje koje daje službena medicina.
⋅ Da terapiji neće postavljati cijenu.
⋅ Da stečena znanja neću prenositi na treću osobu.
⋅ Da neće mijenjati osnove metode i kombinirati ih s drugim metodama.
⋅ Da ime učitelja neće upotrebljavati ni u kakve svrhe  bez njegove suglasnosti.
⋅ Da za sve svoje terapijske aktivnosti i rezultate odgovara isključivo on/ona sam/a.
⋅ Da rad drugih terapeuta prema metodi Zdenka Domančića neću komentirati i ocjenjivati.